Co pomaga lektorowi w interpretacji tekstu do nagrania reklamy?

lektor - nagranie reklamy

Na jakość, odbiór i popularność reklamy telewizyjnej albo radiowej wpływ ma wiele czynników. Istotny aspekt stanowi przede wszystkim scenariusz reklamy, ale równie ważny jest dobór aktorów do konkretnych ról czy też odpowiednia interpretacja tekstu przez lektora. Co to znaczy „właściwa” interpretacja? Co pomaga lektorowi w jej uzyskaniu? Na te oraz podobne pytania odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Właściwa interpretacja tekstu – czyli jaka?

Jak już wspomniano, rola lektora w nagraniu reklamy jest bardzo istotna, zwłaszcza w przypadku nagrań radiowych. Dzieje się tak, ponieważ całą treść oraz sens reklamy należy przekazać jedynie za pomocą słów i dźwięków, bez wspomagania się obrazem, jak ma to miejsce w reklamie telewizyjnej. Dlatego też od odpowiedniej interpretacji tekstu przez lektora zależy bardzo wiele. Jak wygląda ta „odpowiednia” interpretacja?

Przede wszystkim powinna być ona zawsze dopasowana do konkretnej tematyki reklamy. Lektor powinien dobrze rozumieć to, o czym mówi, a także mówić płynnie. Stwierdzenie to może wydawać się oczywiste, jednakże praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to takie proste. Zdarzają się niestety nagrania, w których słychać, że lektorzy odczytują teksty reklam z kartki, mówią „jak z automatu”, bez głębszego zrozumienia treści. Brak dostatecznego zaangażowania lektora w prezentowaną treść bez błędnie wychwyci odbiorca.

Nie znaczy to jednak, że zbyt duża emfaza czy też zbytnie wczuwanie się w rolę są wskazane. Wręcz przeciwnie – taki sposób interpretacji częściej śmieszy i irytuje niż zaciekawia. Idealne w tym przypadku będzie więc znalezienie tzw. złotego środka – odczytywanie treści ze zrozumieniem, ale w sposób jednostajny, bez zbędnego modulowania głosu czy okazywania nadmiernych emocji. Bardzo „aktorska” interpretacja sprawia, że słuchacz albo widz skupia się na lektorze oraz jego głosie, a niekoniecznie na przekazywanej treści. Należy pamiętać, że głos lektora stanowi tylko dodatek do reklamy – najważniejszy jest produkt albo usługa.

Warto przy tym wspomnieć o innych elementach wpływających na jakość i dobry odbiór reklamy. Bardzo ważna jest precyzyjna, wyraźna wymowa, właściwa intonacja, prawidłowe akcentowanie sylab i konkretnych wyrazów czy zdań. Duże znaczenie odgrywa też sam głos. Najbardziej pożądane są męskie, niskie głosy o ciepłej barwie. Lektor powinien również posiadać dobrą dykcję oraz mówić naturalnie. Wady wymowy zazwyczaj wykluczają kandydatów na lektorów.

Wiedza o produkcie i grupie docelowej

Ten sam tekst można przeczytać na wiele różnych sposobów. Od tego, w jaki sposób zrobi to lektor, zależy efekt, ale też odbiór danej reklamy. We „właściwej” interpretacji tekstu bardzo pomocna będzie wiedza na temat reklamowanego produktu, a także grupy docelowej, do której go kierujemy. W takim przypadku ważny aspekt stanowi współpraca z klientem – to on powinien wskazać, kto jest głównym odbiorcą reklamy oraz jaki efekt chce dzięki niej osiągnąć. Inne zabiegi językowe i interpretacyjne zastosujemy, prezentując treść kierowaną do nastolatka, a na inne – do seniora czy też do młodej mamy.

Doświadczony i wykwalifikowany lektor sam „czuje”, w jaki sposób powinien brzmieć nagrywany tekst. Jednakże celem osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów, dobrze jest uzyskać dokładne informacje od klienta w zakresie m.in. głośności, szybkości czytania, dynamiki oraz innych ważnych wytycznych, które pomogą uzyskać pożądany efekt. Pomocne są więc konkretne komunikaty, takie jak: czytaj tekst smutno/wesoło/radośnie, młodzieżowo/dynamicznie, szybko/powoli, nisko, ciepło itp.

Dla lektora bardzo przydatna jest też wiedza na temat podkładu muzycznego, który pojawi się w tle reklamy. W przypadku określonej wizji, czy też szczególnie pożądanego przez klienta efektu do uzyskania, pomocne są nadesłane przykłady innych nagrań albo reklam. Dzięki nim lektor wie, w jakim obszarze interpretacyjnym może się poruszać oraz co zrobić, aby osiągnąć konkretny rezultat.

Podsumowując, wszelkie informacje oraz wytyczne od klienta dotyczące grupy docelowej, sposobu mówienia, uzyskanego rezultatu itp. są bardzo ważne i jak najbardziej wskazane.

Dobrze napisany tekst reklamowy

We właściwej interpretacji tekstu dużą rolę odgrywa też sama treść reklamy. Dobrze napisany tekst reklamowy niejako narzuca lektorowi sposób prezentacji treści, wymusza pauzy, zawieszenia głosu czy odpowiednią rytmikę w konkretnych miejscach. Pomijając funkcje stricte marketingowe, świetny tekst reklamowy powinien opierać się przede wszystkim na prostych, krótkich zdaniach pojedynczych. Skomplikowane słowa rodem ze słownika wyrazów obcych czy też zdania wielokrotnie złożone, gdzie lektor podczas mówienia z trudem znajduje czas na zaczerpnięcie oddechu, nie są odpowiednie. Praktyka pokazuje, że odbiorcom trudno się na nich skupić i wyłapać ich właściwe znaczenie oraz przekaz. Tym samym reklama, która nie informuje słuchacza o produkcie, staje się bezużyteczna. Co jednak zrobić w przypadku źle napisanych tekstów? W takich sytuacjach bardzo przydatne okazuje się wiedza oraz doświadczenie lektora. Mimo że specjalista ten nie ma doświadczenia, jak napisać scenariusz, ale może za to podpowiedzieć, jak skrócić lub nieco zmodyfikować zdania, aby nie tylko lepiej brzmiały, ale były również prostsze i skuteczniejsze w odbiorze przez słuchacza albo widza.

Profesjonalne szkolenia i warsztaty

Czy interpretacji tekstu do nagrania reklam można się nauczyć? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z pewnością bardzo pomocne w zdobywaniu umiejętności tego rodzaju są profesjonalne szkolenia oraz warsztaty organizowane przez specjalistów z zakresu emisji głosu, logopedii, sztuki aktorskiej, językoznawstwa czy też reżyserii dźwięku. Na takich szkoleniach uczestnicy uczą się różnych technik interpretacyjnych, prawidłowego oddychania, mowy ciała, a także najważniejszych informacji na temat tego, jak napisać reklamę. Profesjonalne interpretowanie czy też pisanie tekstów reklamowych to wyzwanie, ale dzięki częstej praktyce, można stawać się w tej dziedzinie coraz lepszym.

10/01/2019 | Bez kategorii | 0 Comments

Leave a commentCopyright ©2018
Piotr Bajtlik - Nagrania Lektorskie